GM-W-400HTZespół filtracyjny GM-W-400HT jest urządzeniem przeznaczonym do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń suchych niewybuchowych. Wersja wyposażona we wkłady HT przeznaczona jest do oczyszczania powietrza o podwyższonej temperaturze.

Urządzenie wyposażone jset w workowe wkłady filtracyjne PPS, termostabilizowane, kalandrowane, poddane opróbce PTFE, wodo i olejoodporne.

Urządzenie wyposażone jest w system oczyszczania wkładów filtracyjnych. Oczyszczanie odbywa się w cyklu automatycznym impulsami sprężonego powietrza w trakcie pracy urządzenia.

Zespół filtracyjny składa się z czterech połączonych sekcji. Każda sekcja posiada niezależny wlot zanieczyszczonego powietrza, system czyszczenia wkładów filtracyjnych oraz zespół zsypowy zakończony zaworem celkowym

Zanieczyszczone powietrze rozdzielane jest na cztery sekcje i wpada do komory separacyjnej. W komroze powietrze jest rozprężana i specjalnie ukierunkowane przechodzi do komory filtracyjnej. Zanieczyszczenia separowane są na powierzchni wkładów. Oczyszczone powietrze wyrzucane jest ze wszystkich czterech sekcji przez jeden kanał wylotowy.

Dane techniczne
Wydajność maksymalna 42000 m3/h
Powierzchnia filtracji 620 m2
Temperatura pracy od -20 C do +180 C
Sprężone powietrze 7bar
Wysokość 7200mm
Szerokość 9200mm
Głębokość 3650mm

  • Depureco
  • Mechanic System