GM4VW ATEXZespół filtracyjny GM4VW ATEX to filtr patronowy ,służący do oczyszczania powietrza z pyłów suchych,pochodzenia z materiałów palnych, o wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i wielkości min. 0,5 mikrona. Grupa pyłów wg klasy wybuchowości St1(0

Zespół filtracyjny wykonany zgodnie z wymogami Dyrektywy 94/9/WE w specjalnej, wzmocnionej konstrukcji szkieletowej i wyposażony w panel dekompresyjny, co pozwala w sposób kontrolowany i nieniszczący urządzenie odprowadzić energię powstałą w przypadku wybuchu.

Urządzenie przeznaczone do pracy w strefie 21 zagrożenia wybuchem, na zewnątrz filtra, w miejscach przesypu pyłów do otwartych zbiorników oraz w momencie otwarcia włazów rewizyjnych urządzenia. Wewnątrz urządzenia występuje strefa 20 zagrożenia wybuchem po stronie powietrza oczyszczanego (komora filtracyjna), oraz strefa 22 zagrożenia wybuchem po stronie powietrzaoczyszczonego.

Zespół filtracyjny GM4VW ATEX wyposażony jest we wkłady Ultra-Web w wersji antystatycznej. Wkłady filtracyjne gwarantują skuteczność 99,999%.

Oczyszczanie wkładów filtracyjnych odbywa się w sposób automatyczny impulsami sprężonego powietrza.

Dane techniczne
Wydajność maksymalna 6000 m3/h
Powierzchnia filtracji 84 m2
Poziom filtracji 99,999%
Moc 7,5kW
Temperatura pracy od -20 C do +50 C
Podłączenie sprężonego powietrza 1,2’
Sprężone powietrze >0,5MPa
Wysokość 3350mm
Szerokość 1290mm
Długość 1350mm
Panel dekompresyjny CV-S

  • Depureco
  • Mechanic System