GM6VW-ATEXZespół filtracyjny GM6VW-ATEX to filtr patronowy ,służący do oczyszczania powietrza z pyłów suchych,pochodzenia z materiałów palnych, o wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i wielkości min. 0,5 mikrona. Grupa pyłów wg klasy wybuchowości St1(0

Zespół filtracyjny wykonany zgodnie z wymogami Dyrektywy 94/9/WE w specjalnej, wzmocnionej konstrukcji szkieletowej i wyposażony w panel dekompresyjny, co pozwala w sposób kontrolowany i nieniszczący urządzenie odprowadzić energię powstałą w przypadku wybuchu.

Urządzenie przeznaczone do pracy w strefie 21 zagrożenia wybuchem, na zewnątrz filtra, w miejscach przesypu pyłów do otwartych zbiorników oraz w momencie otwarcia włazów rewizyjnych urządzenia. Wewnątrz urządzenia występuje strefa 20 zagrożenia wybuchem po stronie powietrza oczyszczanego (komora filtracyjna), oraz strefa 22 zagrożenia wybuchem po stronie powietrzaoczyszczonego.

Zespół filtracyjny GM6VW-ATEX wyposażony jest we wkłady Ultra-Web w wersji antystatycznej. Wkłady filtracyjne gwarantują skuteczność 99,999%.

Oczyszczanie wkładów filtracyjnych odbywa się w sposób automatyczny impulsami sprężonego powietrza.

Dane techniczne
Wydajność maksymalna 6000 m3/h
Powierzchnia filtracji 126 m2
Poziom filtracji 99,999%
Moc 5,5kW
Temperatura pracy od -20 C do +50 C
Podłączenie sprężonego powietrza 1,2’
Sprężone powietrze >0,5MPa
Wysokość 3300mm
Szerokość 1290mm
Długość 1750mm
Panel dekompresyjny

  • Depureco
  • Mechanic System