OBRÓBKA METALIWykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn w procesie obróbki skrawaniem metali wiążę się z narażeniem operatora obrabiarki na oddziaływanie czynników, stwarzających potencjalne możliwości występowania wypadków przy pracy i wymaga zachowywania szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół stosownymi aktami prawnymi.

Do szkodliwych czynników chemicznych, które mogą występować przy obsłudze maszyn do obróbki metali należą mgły olejowe lub pyły szlifierskie. Niemal wszystkie prace obróbcze metali powodują powstawanie pewnej ilości mgły olejowej. Płyny używane do chłodzenia narzędzi i obrabianych przedmiotów (podczas obróbki me­tali) wskutek działania sił mechanicznych oraz oddziaływania ciepła generowanego w wyniku tarcia przekształcają się w lekką mgiełkę. Mgiełka ta stwarza potencjalne zagrożenie dla zdrowia operatorów i szkodliwie oddziałuje na środowisko pracy maszyn. Natomiast podczas prac szlifierskich, ściernica wytwarza dużo pyłu szli­ fierskiego (cząsteczki zeszlifowanego materiału oraz wykruszone ziarna ściernicy), co daje efekt w postaci snopu świecących iskier. Większa część rozrzuconego pyłu szlifierskiego zatrzymywana zostaje przez osłonę, ale znaczna jego część wydostaje się również na zewnątrz. do jego upadku. Kolejnym niepożądanym czynnikiem pojawiającym się w środowisku pracy, szczególnie przy procesach fosforanowania stali, jest fosfor. Do zatrucia dochodzi, przez połknięcie substancji i wdychanie par. Fosfor powoduje silne uszkodzenia tkanek, głównie szpiku i krwinek oraz zwyrodnienia tłuszczowe i zmiany martwicze, zwłaszcza w wątrobie i nerkach.

Proces fosforanowania jest procesem prowadzonym w wysokich temperaturach i przy użyciu substancji niebezpiecznych dla pracownika obsługi. Dlatego niezbędnym wyposażeniem automatu jest system wentylacji wywiewnej, wyposażony w urządzenie do oczyszczania powietrza. Na system wentylacji składają się następujące elementy: ssawy szczelinowe z polipropylenu, ssawy szczelinowe ze stali kwasoodpornej, kolektor zbiorczy (przewód ssący) – wykonany z PCW wraz z przewodem łączą­cym z myjką powietrza, przewód kominowy (wyrzutnia powietrza).

W przemyśle obróbki metali najczęściej stosuje się: filtry i wkłady hydrauliczne, wkłady powietrza, filtry i wkłady oleju, filtry ssawne, separatory, wkłady do nafty i wody, maty filtracyjne, filtry patronowe, filtry kieszeniowe, kasetowe, filtry węglowe, filtry świecowe czy worki filtracyjne.

Odciągi dymów ze stanowisk spawalniczych oraz pyłów ze stanowisk szlifierskich, odciągi z wycinarek plazmowych i laserowych to najczęstsze rozwiązania dotyczące tejże branży.

Obróbka metali

  • Depureco
  • Mechanic System