GM3V ATEX

Kategorie: , SKU: 5c55d924d1a3

Opis

Zespoły filtracyjne serii GMV ATEX przeznaczone są do filtracji pyłów materiałów palnych, które klasyfikuje się na klasy wybuchowości St1 (0 < Kst < 200), St2 (200 < Kst < 300) oraz St3 ( Kst > 300) o wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i wielkości min. 0,5 μm.. Zespoły filtracyjne wykonywane są zgodnie z wymogami Dyrektywy 94/9/WE. Urządzenia stanowią specjalną, wzmocnioną konstrukcję i posiadają odpowiedni system odciążania wybuchu, który znajduje się poniżej poziomu wkładów filtracyjnych, dzięki temu podczas eksplozji nie dochodzi do przysłonięcia powierzchni odciążającej wybuch. System odciążania pozwala w sposób kontrolowany i nieniszczący urządzenia odprowadzić energię powstałą w czasie wybuchu. Zespoły filtracyjne wyposażone we wkłady patronowe w wersji antystatycznej. Wkłady filtracyjne oczyszczane są automatycznie impulsami sprężonego powietrza.

Informacje dodatkowe

Wydajność maksymalna

4500 m³/h

Powierzchnia filtracji

63 m²

Poziom filtracji

99,99%

Moc wentylatora

Temperatura pracy

-20 do +50°C

Sprężone powietrze

0,5 MPa

Wysokość

3450 mm

Szerokość

1600 mm

Głębokość

1020 mm