Międzynarodowe organizacje zdrowia są świadome wagi eliminowania zagrożeń dla zdrowia związanych z obecnością oparów i dymów powstających w procesach spawania i cięcia termicznego. W wielu krajach ustanowiono wymagające normy, które ograniczają dopuszczalne poziomy narażenia (PEL).

Filtrowentylacja stosowana podczas cięcia termicznego powinna być na tyle nowoczesnym i wydajnym systemem, aby zapewnić prawidłowy odciąg oraz skuteczną filtrację pyłów powstających podczas cięcia. Może on być umieszczona zarówno na hali, jak i na wolnym powietrzu. Bardzo duża powierzchnia filtracyjna skutkuje lepszą wydajnością odciągu osiąganą przy niższych mocach wentylatorów. Stosuje się różne modele o rozbieżnej powierzchni filtracyjnej oraz różnej wydajności.

W przypadku konieczności usunięcia gazów oraz lekkich pyłów ze stanowiska roboczego przecinarki można zastosować wentylator lub filtrowentylator odciągowy. Przewagą filtrowentylatora jest pełna zgodność z wymogami ekologicznymi, jeżeli chodzi o wyrzut gazów z hali produkcyjnej oraz możliwość powrotu ciepłego powietrza na halę, dzięki czemu uzyskujemy ogromne oszczędności energii cieplnej w okresie zimowym. Odciąg zapylonego powietrza powstającego podczas cięcia na stole roboczym odbywa się poprzez rurociąg, którym powietrze doprowadzane jest do filtrowentylatora. Za wyciąg powietrza odpowiada wentylator o dużej mocy o rozwiązaniu łopatkowym ze zintegrowanym silnikiem napędowym. Taki system gwarantuje najwyższą wydajność przy minimalnej obsłudze. Separacja pyłu od powietrza odbywa się na powierzchni wkładu filtracyjnego. W celu zapewnienia ciągłości pracy i utrzymania skuteczności systemu w czasie pracy urządzenia następuje automatyczne oczyszczanie filtrów przy pomocy dysz stacjonarnych. Dzięki temu, co zaprogramowany okres czasu, zgromadzony pył opada do specjalnego zbiornika. Jego budowa umożliwia wyjątkowo łatwe odpięcie i opróżnienie, dzięki czemu czas przestoju urządzenia jest minimalny.

Przy cięciu termicznym można stosować min: filtry ze wstępnym separatorem na cyklonie, instalację odciągów i filtracji pyłów podczas samego cięcia, instalację odpylania pyłów wraz ze stołem modułowym, stoły odciągowe z filtrem bezpośrednio na stanowisku cięcia termicznego i stoły odciągowe do cienkich elementów.