Wszystkie procesy obróbki metalu wykorzystywane w przemyśle generują powstawanie pewnej ilości mgły olejowej i dymu olejowego. Mgła olejowa z emulsji i dym olejowy z czystych olejów zazwyczaj zawierają nieujawnione dodatki, które wykazują znaczący wpływ na ludzki organizm. Powoduje to, że kluczowe dla bezpieczeństwa i czystości w miejscu pracy staje się usuwanie mgły olejowej.

Mgła olejowa jest to aerozol, który składa się z cząsteczek o rozmiarze w większości powyżej 1 μm. Powstaje ona najczęściej w wyniku stosowania emulsji oleju jako chłodziwa/smaru podczas obróbki metalu i materiałów ceramicznych. Nawet opary z przetwarzania wiórów mogą stanowić problem. Emulsja zazwyczaj składa się w 90–95% z wody, natomiast resztę stanowi rozpuszczony w niej olej. Mgła składa się z aerozolu, głównie z emulsji oleju/wody. Ciecze obróbkowe na bazie olejów mineralnych, stosowane bez rozcieńczania, wytwarzają dym olejowy, składający się z cząsteczek o rozmiarze w większości poniżej 1 μm.

Długotrwała, szczególnie powtarzająca się ekspozycja na mgłę olejową może wykazywać szkodliwe dla zdrowia działanie. Oznacza to konieczność zapewnienia dobrej wentylacji w miejscach pracy. Mgła olejowa zazwyczaj osadza się w pomieszczeniach, na sprzęcie i produktach. Zagrożenie dla bezpieczeństwa stanowią też pokryte olejem podłogi, które są śliskie.

Nowoczesne urządzenia do obróbki metalu składają się z licznych elementów elektronicznych, które odpowiadają za sterowanie urządzeniem. Zanieczyszczenie poszczególnych podzespołów elektronicznych może skutkować awariami, a co za tym idzie obniżeniem wydajności. Urządzenia produkcyjne pokryte cienką warstwą oleju stanowią niedopuszczalną praktykę produkcyjną i z całą pewnością nie sprzyjają sprawności produkcji.

Niekontrolowane uwalnianie mgły olejowej do środowiska nie jest dobrym rozwiązaniem pod względem zrównoważonego rozwoju i jest niezgodne z normami ochrony środowiska obowiązującymi w większości krajów, a także ze standardami wielu zakładów produkcyjnych. Dlatego usuwanie mgły olejowej jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i czystości w miejscu pracy oraz dla ochrony środowiska naturalnego.

Filtrowentylacja stosowana w przypadku zanieczyszczeń w postaci mgły olejowej powinna być na tyle nowoczesnym i wydajnym systemem, aby zapewnić prawidłowy odciąg oraz skuteczną filtrację mgły olejowej powstającej w procesach technologicznych. W przypadku mgły olejowej dedykowane są urządzenia GMO. W czasie pracy zanieczyszczone powietrze doprowadzane jest do urządzenia filtracyjnego przez otwór wlotowy. Następnie przechodzi ono przez specjalistyczny zestaw filtrów. Mają one za zadanie dokładnie oczyszczenie powietrza z mgły olejowej wykorzystując różnie procesy fizyczne i chemiczne. Kropelki cieczy, które zbierają się na wewnętrznej powierzchni wkładów filtracyjnych spływają do kolektora dzięki specjalnie zaprojektowanej skośnej konstrukcji – dolnej pojemnika filtra. Czyste, pozbawione mgły powietrze opuszcza wkład filtracyjny i wchodzi do komory czystego powietrza, skąd wydostaje się na zewnątrz. Następnie zebrana ciecz jest spuszczana z leja.