Nowoczesne procesy produkcyjne wymagają bardzo czystego powietrza. Zawartość wilgoci czy pyłu w powietrzu przy produkcji elementów elektronicznych lub leków i odczynników jest niedopuszczalna. Usuwanie cząstek zanieczyszczeń z powietrza wentylacyjnego nie dotyczy jedynie doprowadzanego powietrza. Odpylenie gazów odlotowych pochodzących z przemysłu energetycznego to jeden z głównych wymogów nowoczesnego prawa europejskiego. Filtrowentylacja jest szeroką dziedziną w której zgromadzono wszystkie techniki związane z oczyszczaniem powietrza. W dziedzinie tej można znaleźć takie urządzenia jak odpylacze, elektrofiltry, odpylacze filtracyjne, odpylacze akustyczne, a także osadniki (komory Howarda). Dlatego filtroakustyka stała się jednym z największych, odrębnych elementów całej wentylacji, a jej przykłady widoczne są praktycznie w każdym zakładzie przemysłowym.

W przemyśle energetycznym wymagane jest stosowanie: odpylania spalin kotłowych, odpylaczy silosowych do zbiorników materiałów sypkich, oczyszczenia powietrza technologicznego w rozdzielniach elektrycznych. Podczas nawęglania konieczne jest odpylanie biomasy i odpylanie transportu węgla oraz odpylanie spalin. Ważne jest również odpylanie spalin z procesu spalania biomasy i odpylanie rozładunku popiołów przy zbiornikach retencyjnych.

Wszystkie powyższe czynności uzależnione są od wielu czynników: takich jak wielkość zakładu oraz charakteru produkcji. Dlatego można stosować np.: systemy wentylacji bloku turbiny oraz pomieszczeń technicznych, system wentylacji magazynu paliwa jądrowego, system wentylacji dla części nuklearnej nowego reaktora, centralę wyciągową i inne.