Każdy pojazd podczas spalania paliwa emituje do atmosfery substancje, które są efektem ubocznym tego procesu. Pomimo coraz bardziej zauważalnej tendencji do produkowania pojazdów ekologicznych, nadal musimy liczyć się z obecnością szkodliwych związków w powietrzu. Wyjątkowo duże stężenie spalin samochodowych możemy zaobserwować w ograniczonych przestrzeniach m.in. garażach czy warsztatach samochodowych. Dlatego też warto wiedzieć, że istnieją odciągi do spalin- specjalistyczne urządzenia, zaprojektowane do usuwania toksycznych związków z tego typu pomieszczeń.

Skład spalin samochodowych to nie tylko substancje gazowe, ale też ciekłe i stałe. Proporcje pomiędzy składnikami gazowymi, stałymi i ciekłymi zależne są między innymi od temperatury spalania.  Pośród całej gamy związków emitowanych do atmosfery związków znajdują się zarówno takie, które szkodzą organizmom żywym, jak i negatywnie wpływające na środowisko. Część z nich podlega obostrzeniom podyktowanym normami emisji spalin.

Substancje toksyczne dla ludzi znajdujące się w spalinach samochodowych to przede wszystkim: tlenek węgla CO, lotne związki organiczne VOC, tlenki azotu, tlenki siarki, ołów i związki ołowiu oraz cząstki stałe PM: sadze, dymy, metale, ciężkie związki organiczne. Dla środowiska naturalnego natomiast szczególnie szkodliwe są: dwutlenek węgla CO2, metan, amoniak oraz podtlenek azotu.

W miejscach, w których stale emitowane są spaliny samochodowe, konieczne jest wprowadzenie specjalistycznych rozwiązań, umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym tam ludziom. Do tego celu wykorzystywane są różnego typu odciągi do spalin. Odprowadzają one szkodliwe substancje poza obręb warsztatu samochodowego, garażu czy parkingu. Dzięki nim ludzie przebywający w wymienionych miejscach nie są narażeni na ryzyko zatrucia toksycznymi związkami, zawartymi w spalinach.