Obróbka metali, ogół procesów technologicznych mających na celu zmianę kształtów, wymiarów lub właściwości fizycznych i chemicznych metali. Rozróżnia się obróbkę metali: mechaniczną, plastyczną, cieplną, chemiczną oraz cieplno-chemiczną.

Szczególnie istotną gałęzią obróbki metali, która wymaga stosowania instalacji filtrowentylacyjnych i odciągowych jest obróbka cieplno- chemiczna. Specyfika pyłów, dymów i oparów jest inna dla każdego procesu. Do najczęściej stosowanych metod obróbki cieplno- chemicznej należą procesy nawęglania, azotowania, fosforanowania i cynkowania.

Proces fosforanowania, azotowania., cynkowania czy nawęglania jest najczęściej procesem prowadzonym w wysokich temperaturach i przy użyciu substancji niebezpiecznych dla pracownika obsługi. Dlatego niezbędnym wyposażeniem automatu jest system wentylacji wywiewnej, wyposażony w urządzenie do oczyszczania powietrza. Na system wentylacji składają się następujące elementy: ssawy szczelinowe z polipropylenu, ssawy szczelinowe ze stali kwasoodpornej, kolektor zbiorczy (przewód ssący) – wykonany z PCW wraz z przewodem łączą­cym z myjką powietrza, przewód kominowy (wyrzutnia powietrza).

W przemyśle obróbki metali najczęściej stosuje się: filtry i wkłady hydrauliczne, wkłady powietrza, filtry i wkłady oleju, filtry ssawne, separatory, wkłady do nafty i wody, maty filtracyjne, filtry patronowe, filtry kieszeniowe, kasetowe, filtry węglowe, filtry świecowe czy worki filtracyjne.