Automatyzacja i robotyzacja jest coraz bardziej znaczącym kierunkiem rozwoju firm. Zastąpienie pracy ludzkiej przez maszyny, manipulatory i linie do produkcji ma na celu zwiększenie wydajności i polepszenie jakości produktu.

Bardzo istną kwestią związaną ze stanowiskami zrobotyzowanymi jest zapewnienie odpowiedniej instalacji wentylacyjnej, filtrowentylacyjnej lub odpylania. W zależności od specyfiki procesu, który został zrobotyzowany instalacje te mogą być bardzo różne. Mogą one być instalacjami zapewniającymi wentylację powietrza w całej hali lub mieć postać instalacji miejscowych dedykowanych konkretnym stanowiskom zrobotyzowanym. Niektóre stanowiska np. w przemyśle lakierniczym mogą wymagać również zastosowania specjalistycznej instalacji filtrowentylacyjnej z certyfikatem ATEX, przeznaczonej do miejsc zagrożonych wybuchem.

Dzięki zastosowaniu efektywnej wentylacji, filtrowentylacji i odpylania w halach produkcyjnych, na których umiejscowione są stanowiska zrobotyzowane możemy stworzyć środowisko bezpieczne dla zdrowia pracowników, jak również wspomagające jakość procesu produkcyjnego i zmniejszające awaryjność wykorzystywanych urządzeń, spowodowaną np. zapyleniem powietrza.

Stanowiska zrobotyzowane znajdują szerokie zastosowanie w wielu branżach i na różnych etapach procesów przemysłowych. Mogą one służyć do wielorakich czynności począwszy od tworzenia pojedynczych komponentów, lutowania, spawania, obróbki, klejenia i lakierowania elementów, pakowania, taśmowania, a skończywszy na paletyzacji ładunków i przygotowaniu ich do magazynowania i transportu. W zależności od charakterystyki procesu przebiegającego na stanowisku zrobotyzowanym należy odpowiednio dobrać instalację filtrowentylacyjną lub odpylania. Każde stanowisko zrobotyzowane jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnej analizy w celu dobrania optymalnego rozwiązania.